ohne PONS sözlüğünde

ohne kelimesinin çevirisi Almanca»bg sözlüğünde

koalieren <ohne ge-> [koa'liːrən] FİİL geçişsiz, koalisieren <ohne ge-> FİİL geçişsiz POL

durch|blättern ['dʊrçblɛtɐn] FİİL geçişli, durchblättern [dʊrç'blɛtɐn] <ohne ge-> FİİL geçişli

normen ['nɔrmən] FİİL geçişli, normieren [nɔr'miːrən] <ohne ge-> FİİL geçişli

ohne PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Lütfen bize bunu gönderin, geri bildirimiz bizi çok sevindirir!

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文