Almanca » İspanyolca

ich [ɪç] PRON PERS

Ichlaut <-(e)s, -e> İSİM m, Ich-Laut İSİM m <-(e)s, -e> LING

Über-Ich, Überich [ˈy:bɐʔɪç] İSİM nt <-s, ohne pl > PSYCH

Icherzähler(in) <-s, -; -, -nen> İSİM m(f), Ich-Erzähler (in) İSİM m(f) <-s, -; -, -nen>

Icherzählung <-, -en> İSİM f, Ich-Erzählung İSİM f <-, -en> LIT

Ichbewusstsein <-s, ohne pl > İSİM nt, Ich-Bewusstsein İSİM nt <-s, ohne pl > PSYCH

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文