Almanca » İspanyolca

Per-Verbindung <-, -en> İSİM f CHEM

per saldo COM

Pay-per-Channel <-, ohne pl > [ˈpeɪ-pə:ɐ-ˈʧɛnl] İSİM nt TV

Pay-per-View <-, ohne pl > [ˈpeɪ-pə:ɐ-ˈvju:] İSİM nt TV

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文