Almanca » İspanyolca

wollen1 <will, wollte, wollen> [ˈvɔlən] (Modalverb)

6. wollen (Passiv: müssen):

wollen3 SIFAT

Wolle <-, -n> [ˈvɔlə] İSİM f

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文