Almanca » İtalyanca

I . in [ɪn] SIFAT fam

in İLGEÇ

Kullanıcı sözlük maddesi

in flagranti [ɪn flaˈgranti] ZARF

in toto ZARF

Plug-In <-s, -s> [plʌgˈɪn] İSİM nt INFORM

Rooming-in <-(s)> [ru:mɪŋˈɪn] İSİM nt kein Pl

Geschäftkollege (-in) İSİM

Kullanıcı sözlük maddesi

Lebensabschnittsgefährte (-in) İSİM

Kullanıcı sözlük maddesi
Lebensabschnittsgefährte (-in) mf iron scherz
compagno (-a) [di vita] mf

Postulant (-in) İSİM

Kullanıcı sözlük maddesi

Rechtspopulist(-in) İSİM

Kullanıcı sözlük maddesi

In­haf­tier­ter (-e) İSİM

Kullanıcı sözlük maddesi
detenuto (-a) mf

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文