асоциация PONS sözlüğünde

асоциация kelimesinin çevirisi bg»Almanca sözlüğünde (Almanca»bg e atla)

асоциа̀ци|я <-ята, -и> İSİM ж

Междунаро̀дна асоциа̀ция на адвока̀тите ЮР

Междунаро̀дна асоциа̀ция за развѝтие ЮР

Междунаро̀дна асоциа̀ция за ма̀ркетинг ЮР, ИКОН

Individual translation pairs

асоциация kelimesinin çevirisi Almanca»bg sözlüğünde (bg»Almanca e atla)

асоциация PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Lütfen bize bunu gönderin, geri bildirimiz bizi çok sevindirir!

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文