за PONS sözlüğünde

за kelimesinin çevirisi bg»Almanca sözlüğünde (Almanca»bg e atla)

5. за (предназначение):

zu +dat

8. за (обект на действие):

an +akk , um +akk

Deyimler:

  за почест! ВОЕН
  für +akk
  zu +dat
  dank +gen o dat
  über +akk

  II.за ZARF (в подкрепа на нщ)

  III.за İSİM ср (аргумент в подкрепа на нщ)

  Междунаро̀дна асоциа̀ция за развѝтие ЮР

  Междунаро̀дна асоциа̀ция за ма̀ркетинг ЮР, ИКОН

  Междунаро̀дна организа̀ция за интелектуа̀лна со̀бственост ЮР

  Междунаро̀ден институ̀т за унифика̀ция на ча̀стното ЮР

  Междунаро̀дна слу̀жба за проу̀чване и изслѐдване ЮР, ИКОН

  за kelimesinin çevirisi Almanca»bg sözlüğünde (bg»Almanca e atla)

  за PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

  Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

  Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

  Lütfen bize bunu gönderin, geri bildirimiz bizi çok sevindirir!

  Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文