край PONS sözlüğünde

край kelimesinin çevirisi bg»Almanca sözlüğünde (Almanca»bg e atla)

I.край <кра̀ят, кра̀ища, бр: кра̀я > İSİM м

Deyimler:

von A bis Z

II.край ÜNLEM (възклицание)

край kelimesinin çevirisi Almanca»bg sözlüğünde (bg»Almanca e atla)

край PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

von A bis Z
von A bis Z
zu den Akten legen a. fig

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Lütfen bize bunu gönderin, geri bildirimiz bizi çok sevindirir!

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文