движение PONS sözlüğünde

движение kelimesinin çevirisi bg»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»bg e atla)

движѐни|е <-я> İSİM ср

2. движение и ФИН (изменение):

Individual translation pairs

движение kelimesinin çevirisi İngilizce»bg sözlüğünde (bg»İngilizce e atla)

движение PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Lütfen bize bunu gönderin, geri bildirimiz bizi çok sevindirir!

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文