който PONS sözlüğünde

който kelimesinin çevirisi bg»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»bg e atla)

ко̀йто ZAMIR отн

1. който (като съществително: за лица):

2. който (като прилагателно: за лица и предмети):

ко̀йто и да е ZAMIR неопр

1. който и да е (като съществително: за лица):

2. който и да е (като прилагателно: за лица и предмети):

който kelimesinin çevirisi İngilizce»bg sözlüğünde (bg»İngilizce e atla)

който PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Lütfen bize bunu gönderin, geri bildirimiz bizi çok sevindirir!

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文