най-много kelimesinin çevirisi bg»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»bg e atla)

Deyimler:

най-много kelimesinin çevirisi İngilizce»bg sözlüğünde (bg»İngilizce e atla)

Ayrıca bak: far

I.far <farther, farthest [or further, furthest]> [fɑːʳ, Am fɑːr] ZARF

II.far <farther, farthest [or further, furthest]> [fɑːʳ, Am fɑːr] SIFAT

III.most [məʊst, Am moʊst] superl of many, much ZAMIR

Ayrıca bak: much, many

preoccupation [ˌpriːɒkjʊˈpeɪʃn, Am priːˌɑːkjuːˈ-] İSİM

better comp of good

Ayrıca bak: well2, well1, good

Individual translation pairs

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Lütfen bize bunu gönderin, geri bildirimiz bizi çok sevindirir!

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文