Fransızca » Almanca

fastoche [fastɔʃ] SIFAT fam

gestation [ʒɛstasjɔ͂] İSİM f

1. gestation (grossesse d'une femelle):

2. gestation (grossesse de la femme):

Gestation f Fachspr.

3. gestation (genèse):

estocade [ɛstɔkad] İSİM f

fantoche [fɑ͂tɔʃ] İSİM m

II . déstocker [destɔke] FİİL geçişsiz

gestuel(le) [ʒɛstɥɛl] SIFAT

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文