Fransızca » Almanca

sous [su] İLGEÇ

I . grippe-sou <grippe-sous> [gʀipsu] İSİM m fam

II . grippe-sou <grippe-sous> [gʀipsu] SIFAT inv fam

sous-adjudicataire <sous-adjudicataires> [suzadʒydikatɛʀ] İSİM mf

sous-affermage <sous-affermages> [suzafɛʀmaʒ] İSİM m

sous-affréteur <sous-affréteurs> [suzafʀetœʀ] İSİM m ECON

sous-alimentation <sous-alimentations> [suzalimɑ͂tasjɔ͂] İSİM f

sous-alimenté(e) <sous-alimentés> [suzalimɑ͂te] SIFAT

sous-approvisionné(e) <sous-approvisionnés> [suzapʀovizjɔne] SIFAT

sous-bois <pl sous-bois> [subwɑ] İSİM m

sous-brigadier <sous-brigadiers> [subʀigadje] İSİM m

sous-capitalisation [sukapitalizasjɔ͂] İSİM f FIN

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文