Fransızca » Almanca

I . vu [vy] İLGEÇ

II . vu [vy] BAĞLAÇ

III . vu [vy] İSİM m

Deyimler:

IV . vu [vy] ZARF

V . vu [vy] SIFAT (compris)

vu
c'est vu? fam
ist das klar? fam

I . vu(e) [vy] FİİL

vu part passé de voir

II . vu(e) [vy] SIFAT

1. vu (d'accord):

vu(e)

2. vu form (lu):

vu(e)

4. vu (apprécié):

Deyimler:

c'est tout vu! fam
Schluss jetzt! fam

Ayrıca bak: voir

I . voir [vwaʀ] FİİL geçişli

4. voir (rencontrer):

7. voir (être spectateur, visiter):

[sich Dat ] ansehen
[sich Dat ] ansehen
un film à voir

14. voir (savoir):

II . voir [vwaʀ] FİİL geçişsiz

4. voir fam (décider, juger):

5. voir (veiller, faire en sorte que/de):

6. voir (contrôler, vérifier):

8. voir (exprimant l'incertitude):

faut voir fam
mal sehen fam
c'est à voir!

9. voir (exprimant l'étonnement, l'admiration):

11. voir (exprimant un rappel à l'ordre):

voyons !
voyons !
ben voyons ! fam

12. voir (essayer):

13. voir (au bas d'un article, d'une page):

14. voir (en incise):

ben, tu vois, ...
aber weißt du, ...

15. voir (pour marquer une transition):

IV . voir [vwaʀ] ÜNLEM fam

déjà-vu <déjà-vus> [deʒavy] İSİM m

m'as-tu-vu [matyvy] İSİM mf inv fam

I . voir [vwaʀ] FİİL geçişli

4. voir (rencontrer):

7. voir (être spectateur, visiter):

[sich Dat ] ansehen
[sich Dat ] ansehen
un film à voir

14. voir (savoir):

II . voir [vwaʀ] FİİL geçişsiz

4. voir fam (décider, juger):

5. voir (veiller, faire en sorte que/de):

6. voir (contrôler, vérifier):

8. voir (exprimant l'incertitude):

faut voir fam
mal sehen fam
c'est à voir!

9. voir (exprimant l'étonnement, l'admiration):

11. voir (exprimant un rappel à l'ordre):

voyons !
voyons !
ben voyons ! fam

12. voir (essayer):

13. voir (au bas d'un article, d'une page):

14. voir (en incise):

ben, tu vois, ...
aber weißt du, ...

15. voir (pour marquer une transition):

IV . voir [vwaʀ] ÜNLEM fam

voir FİİL

Kullanıcı sözlük maddesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文