Benzer yazılışta sonuçlara bakıyorsunuz:

Checks Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

Checks kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde

check-list <pl check-lists> [tʃɛklist] İSİM f

check-up, checkup <pl check-up, checkups> [tʃɛkœp, kœps] İSİM m criticized

I.échec [eʃɛk] İSİM m

2. échec:

semi-échec <pl semi-échecs> [səmieʃɛk] İSİM m

demi-échec [d(ə)mieʃɛk] İSİM m

Checks PONS sözlüğünde

Checks Fransa-Almanya Gençlik Ofisi'nin « Intégration et égalité des chances » sözlüğünden

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文