Nord Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

Nord kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde

I.nord [nɔʀ] SIFAT inv

II.nord [nɔʀ] İSİM m

Ayrıca bak: grand

I.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] SIFAT

10. grand (intense, extrême, fort):

II.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] İSİM m (f)

III.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] ZARF

VI.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d]

grand duc ZOOL
grand frais METEO
grand mât NAUT
grand prêtre REL fig
grand prix SPORT
grand quart NAUT
grand veneur CHASSE
grande hune NAUT
big wheel Brit
grandes lignes CHEMDFER
grandes ondes RADIO
grands singes ZOOL

nord-vietnam|ien (nord-vietnamienne) <mpl nord-vietnamiens> [nɔʀvjɛtnamjɛ̃, ɛn] SIFAT

I.nord-ouest [nɔʀ(d)wɛst] SIFAT inv

II.nord-ouest [nɔʀ(d)wɛst] İSİM m

nord-africain (nord-africaine) <mpl nord-africains> [nɔʀafʀikɛ̃, ɛn] SIFAT

nord-américain (nord-américaine) <mpl nord-américains> [nɔʀameʀikɛ̃, ɛn] SIFAT

I.nord-est [nɔʀ(d)ɛst] SIFAT inv

II.nord-est [nɔʀ(d)ɛst] İSİM m

nord-cor|éen (nord-coréenne) <mpl nord-coréens> [nɔʀkɔʀeɛ̃, ɛn] SIFAT

Rhénanie-du-Nord-Westphalie [ʀenanidynɔʀvɛstfali] f

Nord-Vietnam|ien (Nord-Vietnamienne) <mpl Nord-Vietnamiens> [nɔʀvjɛtnamjɛ̃, ɛn] İSİM m (f) HIST

Nord-Sud [nɔʀsyd] SIFAT inv POL

Nord PONS sözlüğünde

Nord kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde

II.Nord [nɔʀ] SIFAT inv

II.nord [nɔʀ] SIFAT inv

nord-africain(e) <nord-africains> [nɔʀafʀikɛ̃, ɛn] SIFAT

nord-américain(e) <nord-américains> [nɔʀameʀikɛ̃, ɛn] SIFAT

nord-coréen(ne) <nord-coréens> [nɔʀkɔʀeɛ̃, ɛn] SIFAT

nord-vietnamien(ne) <nord-vietnamiens> [nɔʀvjɛtnamjɛ̃, jɛn] SIFAT HIST

nord-est [nɔʀɛst] İSİM m inv

nord-ouest [nɔʀwɛst] İSİM m inv

ouest-nord-ouest [wɛstnɔʀwɛst] İSİM m sans pl

Nord-Africain(e) <Nord-Africains> [nɔʀafʀikɛ̃, ɛn] İSİM m(f)

Nord PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文