Benzer yazılışta sonuçlara bakıyorsunuz:

Star-spangled Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

Star-spangled kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde

I.rectangle [ʀɛktɑ̃ɡl] SIFAT MAT

II.rectangle [ʀɛktɑ̃ɡl] İSİM m (gén)

III.rectangle [ʀɛktɑ̃ɡl]

triangle [tʀijɑ̃ɡl] İSİM m

acutangle [akytɑ̃ɡl] İSİM m

sangle [sɑ̃ɡl] İSİM f

II.s'étrangler FİİL dönüşlü

stand-up [stɑ̃dœp] İSİM m THEAT

Star-spangled PONS sözlüğünde

Star-spangled kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde

I.rectangle [ʀɛktɑ̃gl] İSİM m

II.rectangle [ʀɛktɑ̃gl] SIFAT

II.étrangler [etʀɑ̃gle] FİİL dönüşlü s'étrangler avec qc

sangle [sɑ̃gl] İSİM f

triangle [tʀijɑ̃gl] İSİM m

statu quo [statykwo] İSİM m inv

stand [stɑ̃d] İSİM m

I.taré(e) [taʀe] SIFAT

II.taré(e) [taʀe] İSİM m(f)

Star-spangled Fransa-Almanya Gençlik Ofisi'nin « Intégration et égalité des chances » sözlüğünden

Star-spangled Makine yapımı şirketler grubu GEA'nın soğutma ilgili sözlüğünden

Star-spangled kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde

démarrage étoile-triangle

démarrage direct triangle

nombre de tubes par couche

entraînement par courroie trapézoïdale

entraînement par courroie

disposition par paires et en W

entraînement par accouplement direct

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文