VOUS Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

VOUS kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

1. vous (sujet):

5. vous (après préposition):

vous2 <pl vous> [vu] İSİM m

chez-vous <pl chez-vous> [ʃevu] İSİM m inf

vous-même <pl vous-mêmes> [vumɛm] PRON PERS

rendez-vous <pl rendez-vous> [ʀɑ̃devu] İSİM m

2. rendez-vous (avec des amis):

garde-à-vous <pl garde-à-vous> [ɡaʀdavu] İSİM m

VOUS kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

VOUS PONS sözlüğünde

VOUS kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

I.vous [vu] ZAMIR pers, 2. pers. pl, pers, forme de politesse

Ayrıca bak: me

me <devant voyelle ou h muet m'> [mə] ZAMIR pers

Ayrıca bak: nous-même

rendez-vous [ʀɑ̃devu] İSİM m inv

garde-à-vous [gaʀdavu] İSİM m inv

VOUS kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

Individual translation pairs

VOUS PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Aradığınız bir kelimeyi, deyimi veya çeviriyi bulamıyor musunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文