après-midi Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

après-midi kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

après-midi kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

I.afternoon [Brit ɑːftəˈnuːn, Am ˌæftərˈnun] İSİM

II.afternoon [Brit ɑːftəˈnuːn, Am ˌæftərˈnun] ÜNLEM a. good afternoon

profitable [Brit ˈprɒfɪtəb(ə)l, Am ˈprɑfədəb(ə)l] SIFAT COM

après-midi PONS sözlüğünde

après-midi kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

I.après-midi [apʀɛmidi] İSİM m o f inv

II.après-midi [apʀɛmidi] ZARF

milieu <x> [miljø] İSİM m

après-midi kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

Ayrıca bak: out, in between

out → out of

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文