avez-vous Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

avez-vous kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

roomful [Brit ˈruːmfʊl, ˈrʊmfʊl, Am ˈrumˌfʊl, ˈrʊmˌfʊl] İSİM

identity [Brit ʌɪˈdɛntɪti, Am ˌaɪˈdɛn(t)ədi] İSİM (all contexts)

family [Brit ˈfamɪli, ˈfam(ə)li, Am ˈfæm(ə)li] İSİM

family (gen) LING, ZOOL (group)
to be in the family way inf, hum

reservation [Brit rɛzəˈveɪʃ(ə)n, Am ˌrɛzərˈveɪʃ(ə)n] İSİM

Ayrıca bak: Publish or perish

I.have on FİİL [Brit hav -, Am hæv, həv, (ə)v -] (have [sth] on, have on [sth]) a. have got on (be wearing)

II.have on FİİL [Brit hav -, Am hæv, həv, (ə)v -] (have [sth] on) (be busy doing)

III.have on FİİL [Brit hav -, Am hæv, həv, (ə)v -] (have [sb] on inf) (tease)

IV.have on FİİL [Brit hav -, Am hæv, həv, (ə)v -] (have sth on sb) (have evidence about)

avez-vous kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

votre <pl vos> [vɔtʀ, vo] SIFAT poss

redire à qn que

avez-vous PONS sözlüğünde

avez-vous kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

Ayrıca bak: up, out

out → out of

avez-vous kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

compte [kɔ̃t] İSİM m

Deyimler:

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文