bien-être Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

bien-être kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

bien-être kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

contentedly [Brit kənˈtɛntɪdli, Am kənˈtɛn(t)ɪdli] ZARF

contentment [Brit kənˈtɛntm(ə)nt, Am kənˈtɛntmənt] İSİM

I.pastoral [Brit ˈpɑːst(ə)r(ə)l, Am ˈpæstərəl, pæsˈtɔrəl] İSİM

II.pastoral [Brit ˈpɑːst(ə)r(ə)l, Am ˈpæstərəl, pæsˈtɔrəl] SIFAT

bien-être PONS sözlüğünde

bien-être kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

bien-être [bjɛ̃nɛtʀ] İSİM m sans pl

progression [pʀɔgʀɛsjɔ̃] İSİM f

Individual translation pairs

bien-être kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

bien-être PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文