boutons Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

boutons kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

bouton [butɔ̃] İSİM m

I.arc-bouter, arcbouter [aʀkbute] FİİL geçişli

II.s'arc-bouter FİİL dönüşlü

bouton-pression <pl boutons-pression> [butɔ̃pʀɛsjɔ̃] İSİM m

bouton-poussoir <pl boutons-poussoirs> [butɔ̃puswaʀ] İSİM m

bouton-d'or <pl boutons-d'or> [butɔ̃dɔʀ] İSİM m BOT

presse-bouton <pl presse-bouton, presse-boutons> [pʀɛsbutɔ̃] SIFAT

Individual translation pairs

boutons kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

boutons PONS sözlüğünde

boutons kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

bouton [butɔ̃] İSİM m

bouton-poussoir <boutons-poussoirs> [butɔ̃puswaʀ] İSİM m

bouton-d'or <boutons-d'or> [butɔ̃dɔʀ] İSİM m BOT

bouton-pression <boutons-pression> [butɔ̃pʀesjɔ̃] İSİM m

presse-bouton [pʀɛsbutɔ̃] SIFAT inv

Individual translation pairs

boutons kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

boutons PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文