bras Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

bras kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

bras <pl bras> [bʀa] İSİM m

1. bras ANAT:

5. bras ZOOL:

Ayrıca bak: tour, gros

1. tour (mouvement rotatif) (gén):

2. tour (mouvement autour de):

3. tour (pourtour):

4. tour (déplacement bref):

5. tour (examen bref):

6. tour (moment d'agir):

9. tour (manipulation habile):

I.gros (grosse) [ɡʀo, ɡʀos] SIFAT attr

6. gros (fort):

II.gros (grosse) [ɡʀo, ɡʀos] İSİM m (f)

III.gros (grosse) [ɡʀo, ɡʀos] ZARF

VII.gros (grosse) [ɡʀo, ɡʀos]

VIII.gros (grosse) [ɡʀo, ɡʀos]

appui-bras <pl appuis-bras> [apɥibʀa] İSİM m

avant-bras <pl avant-bras> [avɑ̃bʀa] İSİM m

bras-le-corps <à bras-le-corps> [abʀalkɔʀ] ZARF

dessous-de-bras <pl dessous-de-bras> [d(ə)sudbʀɑ] İSİM m

fier-à-bras <pl fiers-à-bras> [fjɛʀabʀa] İSİM m

bras kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

bras PONS sözlüğünde

bras kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

avant-bras <avant-bras> [avɑ̃bʀɑ] İSİM m

fier-à-bras <fiers-à-bras> [fjɛʀabʀɑ] İSİM m

bras-le-corps [bʀaləkɔʀ]

Individual translation pairs

bras kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

bras PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Aradığınız bir kelimeyi, deyimi veya çeviriyi bulamıyor musunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文