cards Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

cards kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde

I.card|eur (cardeuse) [kaʀdœʀ, øz] İSİM m (f) (ouvrier)

cardon [kaʀdɔ̃] İSİM m

cardère [kaʀdɛʀ] İSİM f

cardan [kaʀdɑ̃] İSİM m

cardio-pulmonaire <pl cardio-pulmonaires>, cardiopulmonaire <pl cardiopulmonaires> [kaʀdjɔpylmɔnɛʀ] SIFAT

cardio-vasculaire <pl cardio-vasculaires>, cardiovasculaire <pl cardiovasculaires> [kaʀdjɔvaskylɛʀ] SIFAT

cardite [kaʀdit] İSİM f MED

cardage [kaʀdaʒ] İSİM m

cards PONS sözlüğünde

cards kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde

tucard(e) [tykaʀ, kaʀd] İSİM m(f)

tocard(e) [tɔkaʀ, aʀd] SIFAT inf

Picard(e) [pikaʀ, aʀd] İSİM m(f)

picard(e) [pikaʀ, aʀd] SIFAT

rancard [ʀɑ̃kaʀ] İSİM m inf (rendez-vous)

placard [plakaʀ] İSİM m

cocarde [kɔkaʀd] İSİM f

smicard(e) [smikaʀ, aʀd] İSİM m(f) inf

raccard [ʀakaʀ] İSİM m CH (grange à blé)

tocard [tɔkaʀ] İSİM m inf

cards Fransa-Almanya Gençlik Ofisi'nin « Intégration et égalité des chances » sözlüğünden

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文