couches Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

couches kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

I.couche [kuʃ] İSİM f

I.coucher [kuʃe] İSİM m

IV.se coucher FİİL dönüşlü

Ayrıca bak: coucher

I.coucher [kuʃe] İSİM m

IV.se coucher FİİL dönüşlü

couche-culotte <pl couches-culottes> [kuʃkylɔt] İSİM f

couche-tard <pl couche-tard> [kuʃtaʀ] İSİM mf inf

couche-tôt <pl couche-tôt> [kuʃto] İSİM mf inf

sous-couche <pl sous-couches> [sukuʃ] İSİM f

marie-couche-toi-là <pl marie-couche-toi-là> [maʀikuʃtwala] İSİM f slang, péj

couches kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

couches PONS sözlüğünde

couches kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

IV.coucher [kuʃe] İSİM m

couché(e) [kuʃe] SIFAT

couche-culotte <couches-culottes> [kuʃkylɔt] İSİM f

Individual translation pairs

couches kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

couches PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

couches Makine yapımı şirketler grubu GEA'nın soğutma ilgili sözlüğünden

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文