coupé Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

coupé kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde

II.sous la coupe de İLGEÇ

coupe-coupe <pl coupe-coupe, coupe-coupes> [kupkup] İSİM m

coupé-collé, couper-coller [kupekɔle] İSİM m INFOR

coupe-frites, coupe-frite <pl coupe-frites> [kupfʀit] İSİM m

coupe-légumes, coupe-légume <pl coupe-légumes> [kupleɡym] İSİM m

coupe-tomates, coupe-tomate <pl coupe-tomates> [kuptɔmat] İSİM m

coupe-ongles, coupe-ongle <pl coupe-ongles> [kupɔ̃ɡl] İSİM m

coupe-choux, coupe-chou <pl coupe-choux> [kupʃu] İSİM m inf

1. couper:

8. couper:

couper le souffle à qn lit, fig

III.se couper FİİL dönüşlü

Ayrıca bak: main, herbe

1. main ANAT:

3. main (dénotant le contrôle, la possession):

prendre qn par la main lit, fig

Deyimler:

to step down (à in favour Brit of)
to feel sb up inf

I.herbe [ɛʀb] İSİM f

coupé PONS sözlüğünde

coupé kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde

coupé [kupe] İSİM m AUTO

coupe-ongle <coupe-ongles> [kupɔ̃gl] İSİM m

coupe-papier [kuppapje] İSİM m inv

coupe-vent <coupe-vent(s)> [kupvɑ̃] İSİM m

coupe-gorge <coupe-gorge(s)> [kupgɔʀʒ] İSİM m

I.coupe-feu <coupe-feu(x)> [kupfø] İSİM m

II.coupe-feu <coupe-feu(x)> [kupfø] APP inv

coupe-faim <coupe-faim(s)> [kupfɛ̃] İSİM m

coupé PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文