dispose Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

dispose kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

I.disposé (disposée) [dispoze] FİİL pp

disposé → disposer

II.disposé (disposée) [dispoze] SIFAT

Ayrıca bak: disposer

II.disposer de FİİL geçişli obj.indir.

III.se disposer FİİL dönüşlü

II.disposer de FİİL geçişli obj.indir.

III.se disposer FİİL dönüşlü

Ayrıca bak: homme

5. homme (sorte d'individu):

dispos (dispose) [dispo, oz] SIFAT

dispose kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

Individual translation pairs

dispose PONS sözlüğünde

dispose kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

dispos(e) [dispo, dispoz] SIFAT

dispos → frais

Ayrıca bak: frais, frais2, frais1

frais (fraîche) [fʀɛ, fʀɛʃ] SIFAT

frais1 [fʀɛ] İSİM mpl

Deyimler:

disposé(e) [dispoze] SIFAT

dispose kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

Individual translation pairs

dispose PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Aradığınız bir kelimeyi, deyimi veya çeviriyi bulamıyor musunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文