femme: Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

femme: kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

sage-femme, sagefemme <pl sages-femmes, sagefemmes> [saʒfam] İSİM f

femme: kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

femme: PONS sözlüğünde

femme: kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

sage-femme <sages-femmes> [saʒfam] İSİM f

femme-enfant <femmes-enfants> [famɑ̃fɑ̃] İSİM f

ex-femme <ex-femmes> [ɛksfam] İSİM f

femme: kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

femme: PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

femme: Fransa-Almanya Gençlik Ofisi'nin « Intégration et égalité des chances » sözlüğünden

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文