fers Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

fers kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

II.fers İSİM mpl dated

fer de lance lit, fig

fer-blanc <pl fers-blancs> [fɛʀblɑ̃] İSİM m

brise-fer <pl brise-fer, brise-fers> [bʀizfɛʀ] İSİM m

contre-fer <pl contre-fers>, contrefer <pl contrefers> [kɔ̃tʀəfɛʀ] İSİM m

fers kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

Individual translation pairs
fer m
fer m
a man/will of iron fig
fer mrepasser)
fer m
fer m
fers mpl

fers PONS sözlüğünde

fers kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

fer-blanc <fers-blancs> [fɛʀblɑ̃] İSİM m

chemin de fer <chemins de fer> [ʃ(ə)mɛ̃dəfɛʀ] İSİM m

fers kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

fers PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文