glaces Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

glaces kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

I.glace [ɡlas] İSİM f

II.se glacer FİİL dönüşlü

I.glacé (glacée) [ɡlase] FİİL pp

glacé → glacer

II.glacé (glacée) [ɡlase] SIFAT

Ayrıca bak: glacer

II.se glacer FİİL dönüşlü

lave-glace <pl lave-glaces> [lavɡlas] İSİM m

brise-glace <pl brise-glace, brise-glaces> [bʀizɡlas] İSİM m

essuie-glace <pl essuie-glaces> [esɥiɡlas] İSİM m

lève-glace <pl lève-glaces> [lɛvɡlas] İSİM m MOTOR

glaces kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

glaces PONS sözlüğünde

glaces kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

lave-glace <lave-glaces> [lavglas] İSİM m

brise-glace [bʀizglas] İSİM m inv

essuie-glace <essuie-glaces> [esɥiglas] İSİM m

Individual translation pairs

glaces kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

glaces PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文