gueule Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

gueule kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

Ayrıca bak: plein, loup, fin2, fin1

I.plein (pleine) [plɛ̃, plɛn] SIFAT

6. plein (milieu):

II.plein (pleine) [plɛ̃, plɛn] ZARF

VIII.plein (pleine) [plɛ̃, plɛn]

IX.plein (pleine) [plɛ̃, plɛn]

1. fin:

à la fin de
la fin du monde lit, fig
à la fin
tu vas te taire à la fin! inf
tu vas te taire à la fin! inf
be quiet already! Am inf
tu m'ennuies à la fin! inf
fin de siècle péj

I.fin1 (fine) [fɛ̃, fin] SIFAT

II.fin1 (fine) [fɛ̃, fin] ZARF

V.fin1 (fine) [fɛ̃, fin]

brûle-gueule, brule-gueule <pl brûle-gueule, brule-gueules> [bʀylɡœl] İSİM m slang

I.casse-gueule <pl casse-gueule, casse-gueules> [kasɡœl] slang SIFAT

II.casse-gueule <pl casse-gueule, casse-gueules> [kasɡœl] slang İSİM m

amuse-gueule <pl amuse-gueule, amuse-gueules> [amyzɡœl] İSİM m

gueule-de-loup <pl gueules-de-loup> [ɡœldəlu] İSİM f

III.gueuler [ɡœle] slang

gueule kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

gueule PONS sözlüğünde

gueule kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

amuse-gueule <amuse-gueule(s)> [amyzgœl] İSİM m inf

brûle-gueule [bʀylgœl] İSİM m inv

I.casse-gueule [kɑsgœl] inv SIFAT inf

II.casse-gueule [kɑsgœl] inv İSİM m inf

gueule kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

gueule PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文