l'arrière Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

l'arrière kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde

I.arriéré (arriérée) [aʀjeʀe] SIFAT

I.arrière [aʀjɛʀ] SIFAT inv

II.arrière [aʀjɛʀ] İSİM m

1. arrière (partie):

III.arrière [aʀjɛʀ] ÜNLEM prov

arrière-goût <pl arrière-goûs>, arrière-gout <pl arrière-gous> [aʀjɛʀɡu] İSİM m lit, fig

arriérer [aʀjeʀe] FİİL geçişli

arrière-boutique <pl arrière-boutiques> [aʀjɛʀbutik] İSİM f

arrière-ban <pl arrière-bans> [aʀjɛʀbɑ̃] İSİM m

arrière-ban → ban

Ayrıca bak: ban

arrière-neveu <pl arrière-neveux> [aʀjɛʀn(ə)vø] İSİM m

arrière-pays <pl arrière-pays> [aʀjɛʀpei] İSİM m

arrière-nièce <pl arrière-nièces> [aʀjɛʀnjɛs] İSİM f

arrière-main <pl arrière-mains> [aʀjɛʀmɛ̃] İSİM f

l'arrière PONS sözlüğünde

l'arrière kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde

I.arriéré(e) [aʀjeʀe] SIFAT

II.arriéré(e) [aʀjeʀe] İSİM m(f) PSYCH

I.arrière [aʀjɛʀ] İSİM m

II.arrière [aʀjɛʀ] SIFAT inv

arrière-boutique <arrière-boutiques> [aʀjɛʀbutik] İSİM f

arrière-cour <arrière-cours> [aʀjɛʀkuʀ] İSİM f

arrière-train <arrière-trains> [aʀjɛʀtʀɛ̃] İSİM m

arrière-plan <arrière-plans> [aʀjɛʀplɑ̃] İSİM m a. fig

arrière-pays [aʀjɛʀpei] İSİM m inv

arrière-pensée <arrière-pensées> [aʀjɛʀpɑ̃se] İSİM f

arrière-garde <arrière-gardes> [aʀjɛʀgaʀd] İSİM f

arrière-saison <arrière-saisons> [aʀjɛʀsɛzɔ̃] İSİM f

l'arrière PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文