l'as-tu Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

l'as-tu kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

incidentally [Brit ɪnsɪˈdɛnt(ə)li, Am ˌɪnsəˈdɛnt(ə)li] ZARF

II.work on FİİL [Brit wəːk -, Am wərk -] (work on [sb])

III.work on FİİL [Brit wəːk -, Am wərk -] (work on [sth])

I.vacation [Brit vəˈkeɪʃ(ə)n, veɪˈkeɪʃ(ə)n, Am veɪˈkeɪʃ(ə)n, vəˈkeɪʃ(ə)n] İSİM

II.vacation [Brit vəˈkeɪʃ(ə)n, veɪˈkeɪʃ(ə)n, Am veɪˈkeɪʃ(ə)n, vəˈkeɪʃ(ə)n] FİİL geçişsiz Am

l'as-tu kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

I.m'as-tu-vu [matyvy] inf SIFAT inv

II.m'as-tu-vu <pl m'as-tu-vu> [matyvy] inf İSİM mf

toi-même [twamɛm] PRON PERS

ficelle [fisɛl] İSİM f

l'as-tu PONS sözlüğünde

l'as-tu kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

l'as-tu kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

1. qui:

II.qui [ki] ZAMIR interrog

IV.avoir [avwaʀ] irr İSİM m

II.quoi [kwa] ZAMIR interrog

II.regarder [ʀ(ə)gaʀde] FİİL geçişsiz (s'appliquer à voir)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文