menus Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

menus kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

I.menu (menue) [məny] SIFAT

II.menu (menue) [məny] ZARF

sous-menu <pl sous-menus> [suməny] İSİM m INFOR

trotte-menu [tʀɔtməny] SIFAT inv liter

porte-menu <pl porte-menus> [pɔʀt(ə)məny] İSİM m

menus kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

menus PONS sözlüğünde

menus kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

menu(e) [məny] SIFAT postposé

Individual translation pairs

menus kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

menus PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文