montre-lui kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde

1. which:

1. care (attention):

have a care! Brit give a care! Am

2. care (looking after):

soins mpl

1. care (feel concerned):

+ subj as if I/he cared!
I/he couldn't care less! Brit, I/he could care less! Am

3. show (outward display):

II.show <prét showed; part passé shown> [Brit ʃəʊ, Am ʃoʊ] FİİL geçişli

III.show <prét showed, part passé shown> [Brit ʃəʊ, Am ʃoʊ] FİİL geçişsiz

IV.show <prét showed; part passé shown> [Brit ʃəʊ, Am ʃoʊ] FİİL dönüşlü

Ayrıca bak: door

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文