motrice Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

motrice kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

motrice → moteur

Ayrıca bak: moteur

I.mo|teur (motrice) [mɔtœʀ, tʀis] SIFAT

III.mo|teur (motrice) [mɔtœʀ, tʀis] ÜNLEM CINE

V.mo|teur (motrice) [mɔtœʀ, tʀis]

I.mo|teur (motrice) [mɔtœʀ, tʀis] SIFAT

III.mo|teur (motrice) [mɔtœʀ, tʀis] ÜNLEM CINE

V.mo|teur (motrice) [mɔtœʀ, tʀis]

bloc-moteur <pl blocs-moteurs> [blɔkmɔtœʀ] İSİM m

sensori-mo|teur (sensori-motrice) <mpl sensori-moteurs> [sɑ̃sɔʀimɔtœʀ, tʀis] SIFAT

moteur-fusée <pl moteurs-fusées> [mɔtœʀfyze] İSİM m

Individual translation pairs

motrice kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

motrice PONS sözlüğünde

motrice kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

motrice [mɔtʀis] İSİM f

I.moteur [mɔtœʀ] İSİM m

II.moteur [mɔtœʀ] APP

moteur (-trice) [mɔtœʀ, -tʀis] SIFAT

bloc-moteur <blocs-moteurs> [blɔkmɔtœʀ] İSİM m TECH, AUTO

motrice kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

motrice PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

motrice Makine yapımı şirketler grubu GEA'nın soğutma ilgili sözlüğünden

motrice kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文