pied Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

pied kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde

1. pied ANAT:

5. pied (de meuble):

Deyimler:

Ayrıca bak: six

sous-pied <pl sous-pieds> [supje] İSİM m

cale-pied <pl cale-pieds> [kalpje] İSİM m

I.plain-pied <de plain-pied> [dəplɛ̃pje] SIFAT

II.plain-pied <de plain-pied> [dəplɛ̃pje] ZARF

nu-pied <pl nu-pieds> [nypje] İSİM m (sandale)

I.pied-noir <pl pieds-noirs> [pjenwaʀ] inf SIFAT

II.pied-noir <pl pieds-noirs> [pjenwaʀ] inf İSİM mf

pied-d'alouette <pl pieds-d'alouette> [pjedalwɛt] İSİM m

pied-bot <pl pieds-bots> [pjebo] İSİM m

pied-plat <pl pieds-plats> [pjepla] İSİM m

repose-pied <pl repose-pieds> [ʀ(ə)pozpje] İSİM m

pied PONS sözlüğünde

pied kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde

Deyimler:

contre-pied [kɔ̃tʀəpje] İSİM m sans pl

cale-pied <cale-pieds> [kalpje] İSİM m

chausse-pied <chausse-pieds> [ʃospje] İSİM m

arrache-pied [aʀaʃpje] ZARF

plain-pied [plɛ̃pje] İSİM m sans pl

I.pied-noir <pieds-noirs> [pjenwaʀ] İSİM mf inf

II.pied-noir <pieds-noirs> [pjenwaʀ] SIFAT

croche-pied <croche-pieds> [kʀɔʃpje] İSİM m

cou-de-pied <cous-de-pied> [kudpje] İSİM m

pied PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Aradığınız bir kelimeyi, deyimi veya çeviriyi bulamıyor musunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文