pique Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

pique kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

I.piqué (piquée) [pike] FİİL pp

piqué → piquer

II.piqué (piquée) [pike] SIFAT

III.piqué (piquée) [pike] İSİM m (f) inf (extravagant)

Ayrıca bak: piquer

III.se piquer FİİL dönüşlü

pique-fleurs, pique-fleur <pl pique-fleurs> [pikflœʀ] İSİM m

III.se piquer FİİL dönüşlü

Ayrıca bak: frotter

III.se frotter FİİL dönüşlü

pique-feu <pl pique-feu, pique-feux> [pikfø] İSİM m

pique-assiette <pl pique-assiette, pique-assiettes> [pikasjɛt] İSİM mf inf

pique-niquer, piqueniquer [piknike] FİİL geçişsiz

pique-nique <pl pique-niques>, piquenique <pl piqueniques> [piknik] İSİM m

pique-niqu|eur (pique-niqueuse) <mpl pique-niqueurs>, piqueniqueur (piqueniqueuse) <mpl piqueniqueurs> [piknikœʀ, øz] İSİM m (f)

pique kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

pique PONS sözlüğünde

pique kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

pique [pik] İSİM m JEUX

pique-niqueur (-euse) <pique-niqueurs> [piknikœʀ, -øz] İSİM m, f

pique-assiette <pique-assiette(s)> [pikasjɛt] İSİM mf inf

pique-nique <pique-niques> [piknik] İSİM m

pique kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

pique PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文