plate Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

plate kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

Ayrıca bak: plat

I.plat (plate) [pla, plat] SIFAT

V.plat (plate) [pla, plat]

VI.plat (plate) [pla, plat]

I.plat (plate) [pla, plat] SIFAT

V.plat (plate) [pla, plat]

VI.plat (plate) [pla, plat]

Ayrıca bak: vengeance, couture

vengeance [vɑ̃ʒɑ̃s] İSİM f

I.couture [kutyʀ] SIFAT inv

II.couture [kutyʀ] İSİM f

plate-forme, plateforme <pl plates-formes, plateformes> [platfɔʀm] İSİM f

plate-bande, platebande <pl plates-bandes, platesbandes> [platbɑ̃d] İSİM f (dans un jardin)

accroche-plat <pl accroche-plat, accroche-plats> [akʀɔʃpla] İSİM m

passe-plat <pl passe-plats> [paspla] İSİM m

couvre-plat <pl couvre-plats> [kuvʀəpla] İSİM m

plate kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

plate PONS sözlüğünde

plate kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

plat(e) [pla, plat] SIFAT

plateforme, plate-forme [platfɔʀm] <plates-formes> İSİM f

platebande, plate-bande [platbɑ̃d] <plates-bandes> İSİM f

passe-plat <passe-plats> [pɑspla] İSİM m

chauffe-plat <chauffe-plats> [ʃofpla] İSİM m

dessous-de-plat [d(ə)sud(ə)pla] İSİM m inv

plate kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

plate PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文