point Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

point kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

I.point [pwɛ̃] İSİM m

2. point (situation):

3. point (degré):

4. point:

5. point (marque visible):

7. point (pour évaluer):

10. point LING (en ponctuation):

II.point [pwɛ̃] ZARF dated

Ayrıca bak: I

point-virgule <pl points-virgules> [pwɛ̃viʀɡyl] İSİM m

rond-point, rondpoint <pl ronds-points, rondspoints> [ʀɔ̃pwɛ̃] İSİM m

point kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

point PONS sözlüğünde

point kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

Deyimler:

rond-point <ronds-points> [ʀɔ̃pwɛ̃] İSİM m

point-virgule <points-virgules> [pwɛ̃viʀgyl] İSİM m

poindre [pwɛ̃dʀ] FİİL geçişsiz irr soutenu (apparaître)

point kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

Individual translation pairs

point PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Aradığınız bir kelimeyi, deyimi veya çeviriyi bulamıyor musunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文