presse Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

presse kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde

I.presse [pʀɛs] Presse İSİM f

1. presse:

Ayrıca bak: Presse, grand

I.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] SIFAT

10. grand (intense, extrême, fort):

II.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] İSİM m (f)

III.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d] ZARF

VI.grand (grande) [ɡʀɑ̃, ɡʀɑ̃d]

grand duc ZOOL
grand frais METEO
grand mât NAUT
grand prêtre REL fig
grand prix SPORT
grand quart NAUT
grand veneur CHASSE
grande hune NAUT
big wheel Brit
grandes lignes CHEMDFER
grandes ondes RADIO
grands singes ZOOL

I.pressé (pressée) [pʀese] FİİL pp

pressé → presser

II.pressé (pressée) [pʀese] SIFAT

Ayrıca bak: presser

II.presser [pʀese] FİİL geçişsiz (être urgent)

III.se presser FİİL dönüşlü

presse-papiers, presse-papier <pl presse-papiers> [pʀɛspapje] İSİM m

presse-agrumes, presse-agrume <pl presse-agrumes> [pʀɛsaɡʀym] İSİM m

II.presser [pʀese] FİİL geçişsiz (être urgent)

III.se presser FİİL dönüşlü

presse-raquette <pl presse-raquette, presse-raquettes> [pʀɛsʀakɛt] İSİM m

presse-purée <pl presse-purée, presse-purées> [pʀɛspyʀe] İSİM m

presse-bouton <pl presse-bouton, presse-boutons> [pʀɛsbutɔ̃] SIFAT

presse-étoupe <pl presse-étoupe, presse-étoupes> [pʀɛsetup] İSİM m TECH

presse PONS sözlüğünde

presse kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

presse [pʀɛs] İSİM f

pressé1(e) [pʀese] SIFAT (qui se hâte)

pressé2(e) [pʀese] SIFAT

presse-papiers [pʀɛspapje] İSİM m inv

presse-citron <presse-citrons> [pʀɛssitʀɔ̃] İSİM m

presse-bouton [pʀɛsbutɔ̃] SIFAT inv

presse kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

presse PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文