restaurant Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

restaurant kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

restaurant [ʀɛstɔʀɑ̃] İSİM m

hôtel-restaurant <pl hôtels-restaurants> [otɛlʀɛstɔʀɑ̃] İSİM m

café-restaurant <pl cafés-restaurants> [kafeʀɛstɔʀɑ̃] İSİM m

ticket-restaurant® <pl tickets-restaurant> [tikɛʀɛstɔʀɑ̃] İSİM m

wagon-restaurant <pl wagons-restaurants> [vaɡɔ̃ʀɛstɔʀɑ̃] İSİM m

II.se restaurer FİİL dönüşlü

restaurant kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

restaurant PONS sözlüğünde

restaurant kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

restaurant [ʀɛstɔʀɑ̃] İSİM m

chèque-restaurant <chèques-restaurant> [ʃɛkʀɛstɔʀɑ̃] İSİM m

wagon-restaurant <wagons-restaurants> [vagɔ̃ʀɛstɔʀɑ̃] İSİM m

voiture-restaurant <voitures-restaurants> [vwatyʀʀɛstɔʀɑ̃] İSİM f

café-restaurant <cafés-restaurants> [kafeʀɛstɔʀɑ̃] İSİM m:

ticket-repas <tickets-repas> [tikɛ-ʀəpa] İSİM m, ® ticket-restaurant [tikɛ-ʀɛstɔʀɑ̃] İSİM m

restaurant kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

restaurant PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文