sociale Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

sociale kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

I.soc|ial (sociale) <mpl sociaux> [sɔsjal, o] SIFAT

social-libéralisme [sɔsjallibeʀalism] İSİM m POL

social-libéral (sociale-libérale) <mpl sociaux-libéraux> [sɔsjallibeʀal, o] SIFAT İSİM m (f) POL

social-démocrate (sociale-démocrate) <mpl sociaux-démocrates> [sɔsjaldemɔkʀat, sɔsjodemɔkʀat] SIFAT İSİM m (f)

social-démocratie [sɔsjaldemɔkʀasi] İSİM f

sociale kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

sociale PONS sözlüğünde

sociale kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

social(e) <-aux> [sɔsjal, jo] SIFAT

social <-aux> [sɔsjal, jo] İSİM m

social-démocratie <social-démocraties> [sɔsjaldemɔkʀasi] İSİM f

social-démocrate (sociale-démocrate) <sociaux-démocrates> [sɔsjaldemɔkʀat, sɔsjodemɔkʀat] SIFAT İSİM m, f

Individual translation pairs

sociale kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

sociale PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

assistant(e) m (f) social(e)

sociale Fransa-Almanya Gençlik Ofisi'nin « Intégration et égalité des chances » sözlüğünden

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文