Benzer yazılışta sonuçlara bakıyorsunuz:

sth Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

sth kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde

bath [bat] SIFAT inv inf, dated

math [mat] İSİM fpl inf

1. math → maths

2. math → mathématique

Ayrıca bak: maths, mathématique

maths [mat] İSİM fpl inf abbr

I.mathématique [matematik] SIFAT

II.mathématiques İSİM fpl

III.mathématique [matematik]

STO [ɛsteo] İSİM m abbr

STO → Service du travail obligatoire

auto-stop, autostop [otostɔp] İSİM m

sth PONS sözlüğünde

sth kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde

I.stop [stɔp] ÜNLEM (halte, dans un télégramme)

II.stop [stɔp] İSİM m

I.non-stop [nɔnstɔp] SIFAT inv

II.non-stop [nɔnstɔp] İSİM m inv

est-allemand(e) [ɛstalmɑ̃, ɑ̃d] SIFAT

I.sud-est [sydɛst] inv İSİM m

II.sud-est [sydɛst] inv SIFAT

fast-food, fastfood [fastfud] <fast-foods> İSİM m

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文