voyages Oxford-Hachette Fransızca Sözlüğünde

voyages kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

voyage [vwajaʒ] İSİM m

Ayrıca bak: jeunesse

jeunesse [ʒœnɛs] İSİM f

1. jeunesse (période):

chèque-voyage <pl chèques-voyage> [ʃɛkvwajaʒ] İSİM m

voyages kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

Individual translation pairs

voyages PONS sözlüğünde

voyages kelimesinin çevirisi Fransızca»İngilizce sözlüğünde (İngilizce»Fransızca e atla)

voyage [vwajaʒ] İSİM m

voyages kelimesinin çevirisi İngilizce»Fransızca sözlüğünde (Fransızca»İngilizce e atla)

Individual translation pairs

voyages PONS sözlüğünden örnekler (yazı işleri tarafından onaylanmıştır)

voyages Fransa-Almanya Gençlik Ofisi'nin « Intégration et égalité des chances » sözlüğünden

Amerikan İngilizcesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Aradığınız bir kelimeyi, deyimi veya çeviriyi bulamıyor musunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文