İngilizce » Almanca

and [ænd, ənd] BAĞLAÇ

2. and (plus):

6 and 5 is 11
6 und [o. plus] 5 ist 11

ˈAND gate İSİM COMPUT

Research and Development (R&D) İSİM

floor and cap (agreement) İSİM FINMKT

Teknik Kelime Hazinesi

ac·ci·dent and eˈmer·gen·cy unit İSİM

An·ti·gua and Bar·bu·da [ænˌti:gəəndbɑ:ˈbju:də, Am -ti:gwəəndbɑ:rˈbu:-] İSİM

as·sault and ˈbat·tery İSİM no pl LAW

back and ˈfill·ing SIFAT ECON

B and B [ˌbi:ən(d)ˈbi:] İSİM Brit

B and B kısaltma: bed and breakfast

Ayrıca bak: bed and breakfast

bed and ˈboard İSİM esp Brit

brace and ˈbit İSİM

break·ing and ˈen·ter·ing İSİM LAW

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文