İngilizce » Almanca

archi·tect [ˈɑ:kɪtekt, Am ˈɑ:rkə-] İSİM

1. architect ARCHIT:

Architekt(in) m (f)

2. architect fig (creator):

Schöpfer(in) m (f)

archi·tect's ˈplan İSİM

land·scape ˈarchi·tect İSİM

architect's plan İSİM IMMO

Teknik Kelime Hazinesi

architect's service İSİM IMMO

Teknik Kelime Hazinesi

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文