İngilizce » Almanca

ˈbreast can·cer İSİM

I . ˈbreast-feed <-fed, -fed> FİİL geçişsiz

ˈbreast-feed·ing İSİM

ˈbreast im·plant İSİM

breast ˈpock·et İSİM

ˈbreast screen·ing İSİM no pl

ˈchim·ney breast İSİM

ˈchick·en breast İSİM GASTR

pi·geon ˈbreast İSİM GASTR

chick·en breast ˈfil·let İSİM GASTR

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文