İngilizce » Almanca

chil·dren [ˈtʃɪldrən] İSİM

children pl of child

Ayrıca bak: child

II . child <pl -dren> [tʃaɪld, pl tʃɪldrən] İSİM modifier

ˈchil·dren bo·nus İSİM

ˈchil·dren's home İSİM

chil·dren's-ˈrights İSİM modifier

hot·house ˈchil·dren İSİM pl

children bonus İSİM HUMRES

Teknik Kelime Hazinesi

chil·dren's book İSİM

II . child <pl -dren> [tʃaɪld, pl tʃɪldrən] İSİM modifier

Aid to Fami·lies with De·pend·ent Chil·dren İSİM Am

bat·tered ˈchild İSİM

child al·ˈlow·ance İSİM Brit fam

child allowance → child benefit

Ayrıca bak: child benefit

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文