İngilizce » Almanca

I . com·pa·ny [ˈkʌmpəni] İSİM

6. company Brit, Can:

II . com·pa·ny [ˈkʌmpəni] İSİM modifier

corporation, firm, company İSİM

as·so·ci·ate(d) ˈcom·pa·ny İSİM Brit ECON

as·ˈsur·ance com·pa·ny İSİM Brit ECON

ˈbro·ker com·pa·ny İSİM FIN

ˈchar·ter com·pa·ny İSİM

ˈclear·ing com·pa·ny İSİM FIN

close ˈcom·pa·ny İSİM Brit ECON

com·mer·cial ˈcom·pa·ny İSİM

com·pa·ny ac·ˈcount İSİM

com·pa·ny ac·qui·ˈsi·tion İSİM

com·pa·ny amal·ga·ˈma·tion İSİM

com·pa·ny ˈbook İSİM FIN

Bir cümleyi mi çevirmek istiyorsunuz? O zaman metin çevirimizi kullanın

Bir kelime, bir kelime grubu veya bir çeviri mi eklemek istiyorsunuz?

Bize yeni bir kelime gönderebilir.

Sayfayı aç Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文